Varat
30. huhtikuuta 2023

Mikä on Web3 Liquidity Aggregation?

Mikä on Web3 Liquidity Aggregation?

Lohkoketjut ja kryptovaluutat on yhdistettävä toisiinsa.

Lohkoketjuteknologia ja kryptovaluutta voivat muuttaa maailmaa monin tavoin. Sen suurin este on kuitenkin massojen hyväksyminen.

Kyllä, yhä useammat ihmiset antavat periksi kryptovaluuttoihin, web3:een ja lohkoketjuihin liittyvälle hypeelle. Valitettavasti kehittäjien on kuitenkin puututtava aina läsnä olevaan ongelmaan, joka estää yhä useampia ihmisiä tekemästä samoin - käyttäjäkokemukseen.

Tässä artikkelissa näet, miten ja miksi web3-likviditeetin yhdistäminen on vastaus tähän ongelmaan.

Miksi tarvitsemme Web3 Liquidity Aggregation -palvelua?

Tällä hetkellä web3-teknologiat ovat erittäin hajanaisia. Lohkoketjuja, projekteja, lompakoita, rahakkeita, kryptovaluuttoja, pörssejä, sovelluksia ja paljon muuta on olemassa.

Lisäksi hinnat ja likviditeetti ovat epävakaita, ja markkinoita on usein helppo manipuloida.

Web3:n toiminta voi olla uskomattoman monimutkaista, jos se on uusi tai täysin tuntematon.

Lohkoketjujen lähtökohdat ja niiden toiminta eivät ole monimutkaisia. Yhteenliitettävyyden puute on kuitenkin haaste. Nykytilassaan web3:a voidaan kuvata organisoiduksi kaaokseksi. Tarvitsemme siitä kuitenkin virtaviivaisen ja saumattoman kokemuksen.

Mikä on Web3 Liquidity Aggregation?

Web3:n likviditeetin yhdistäminen mahdollistaa kryptovaluuttamarkkinoiden vakauttamisen, mikä tekee niistä kätevämmät ja käyttökelpoisemmat jokapäiväisessä toiminnassa ja ostoksissa. Se edistää markkinoiden korkeaa likviditeettiä tekemällä kaikista web3-teknologioista saumattomasti yhteenliitettyjä.

Tällä hetkellä suurin osa volatiliteetista johtuu epälikvideistä markkinoista, jotka johtuvat web3-teknologian hajanaisuudesta.

Sen sijaan web3-aggregaation avulla ihmiset pystyvät saumattomasti tekemään kauppoja ketjun yli, hinnat voidaan poimia useista eri paikoista, ja markkinoiden pitäisi teoriassa muuttua vakaammiksi.

Korkea likviditeetti tarkoittaa, että markkinoilla on paljon toimintaa. Merkkejä on helposti ostettavissa, ja niitä olisi helppo myydä.

Toisaalta alhainen likviditeetti tarkoittaa, että kysyntä ja tarjonta eivät ole synkronissa, mikä aiheuttaa hintavaihtelua.

Esimerkki Web3 Liquidity Aggregation -toiminnasta käytännössä

Oletetaan, että olet innokas kryptosijoittaja.

Sinulla on salkku, jossa on useita kryptovaluuttoja tallennettuna eri pörsseihin ja lompakoihin.

Salkussasi olevat kolikot käyvät kuitenkin kaikki kauppaa eri pörsseissä, vaihtelevin hinnoin ja vaihtelevin volyymein.

Kun on kyse ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta, sinun on nyt verrattava kaikkia eri pörssejä keskenään ja etsittävä parhaat hinnat ottaen huomioon vaihtomaksut ja monet muut muuttujat.

Näetkö, mihin kaninkoloon olet menossa? Useilla eri alustoilla tapahtuvan kaupankäynnin riskien hallintaan kuluva aika on uuvuttavaa ja stressaavaa.

Jarruta hetki - et tarvitse tätä vaivaa.

Web3-likviditeetin yhdistäminen kokoaa kaikki nämä hinnat yhteen paikkaan. Tavoitteena on helpottaa parhaiden hintojen näkemistä, maksujen vertailua ja turvallista transaktioiden suorittamista ketjujen välillä.

Web3 Liquidity Aggregationin hyödyt

Mahdollistaa kryptovaluutan helpon käyttöönoton useammille ihmisille.

Kuten sanottu, lohkoketjut ja niiden toiminnallisuus eivät ole monimutkaisia. Rajat voivat kuitenkin hämärtyä, kun otetaan käyttöön ketjujen välisen viestinnän tarve.

Web3-aggregaatio lopettaa tämän sekaannuksen. Markkinoiden vakaus tekee kryptovaluutoista toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon vähemmän riskialttiille henkilöille.

Lisäksi se antaa yrityksille varmuutta siitä, että kryptoilla tehtävät liiketoimet eivät vaaranna niiden toimeentuloa.

Suurin osa ihmisistä on riskin välttelijöitä, joten vähemmän epävakaiden ja vakaampien markkinoiden luominen on ratkaisevan tärkeää, kun tavoitellaan massatoteutusta.

Kannusta lisäämään yhteistyötä parempien ratkaisujen luomiseksi

Lohkoketjujen yhteentoimivuudesta tulee pian normi, jolloin web3-likviditeetin yhdistäminen on mahdollista.

Tällä hetkellä monet lahjakkaat ihmiset työskentelevät eri hankkeiden parissa, jotka web3:n jako erottaa toisistaan. Ihannetapauksessa nämä ihmiset voivat helposti työskennellä yhdessä, tehdä yhteistyötä hankkeissa ja yhdistää tekniikkansa toisiinsa luodakseen uraauurtavia ja käyttäjäystävällisiä web3-tekniikoita.

Käyttöönoton nopeuden lisäksi myös kehitysvauhti ja tuotettavien tuotteiden ja ratkaisujen laatu paranevat.

Lohkoketjujen yhteentoimivuus haastaa turvallisuuden

Lohkoketjut on suunniteltu maksimoimaan turvallisuus. Kun lohkoketjujen välillä on silta, yhdistät kaksi ekosysteemiä, jotka on tarkoitus sulkea ulkopuolisilta häiriöiltä.

Lohkoketjusiltojen on löydettävä tapa yhdistää nämä verkot saumattomasti toisiinsa keskeyttämättä käyttäjäkokemusta ja tinkimättä turvallisuudesta.

Jäljellä oleva hajautettu

Kryptovaluutan koko lähtökohta on hajauttaminen. Kehittäjien on pohdittava, vaarantuuko heidän lohkoketjunsa hajautus, kun he luovat siltoja muihin ekosysteemeihin.

Vertaisvertaistransaktioiden helpottaminen

Kryptovaluutan avulla kaksi ihmistä, jotka ovat eri puolilla maailmaa, voivat vapaasti käydä kauppaa suoraan toistensa kanssa.

Täysin yhteenliitetyn web3-ekosysteemin on löydettävä tapa helpottaa tätä ilman kolmansia osapuolia.

Jos tarvitaan välikättä, se tarkoittaa lisämaksuja ja sitä, että ihmiset luopuvat kryptojensa hallinnasta, jotta kolmas osapuoli voi saattaa transaktion päätökseen.

Web3-yhteentoimivuutta edistävät teknologiat

Lohkoketjujen yhteentoimivuuden edistämiseksi on jo edistytty monien jo käytössä olevien teknologioiden kanssa.

Kuten muissakin web3:n osissa, myös tässä on vielä paljon kehitettävää. Olemme kuitenkin menossa oikeaan suuntaan, ja toivottavasti kohti web3:n likviditeetin yhdistämistä.

Esimerkkejä näistä lohkoketjuteknologioista ovat:

● Lohkoketjun sillat

● Atomivaihdot

● Sivuketjut

● Ketjujen väliset protokollat

● Lohkoketjureitittimet

● Hajautetut aikalukot

● Oracles

Yhteenvetona

Web3 on pirstaleinen alue, jossa on monia alustoja, jotka eivät toimi erillään toisistaan. Massojen käyttöönotto edellyttää markkinoiden vakauttamista.

Tämä tapahtuu likviditeetin yhdistämisen ja lohkoketjujen yhteentoimivuuden avulla.

On olemassa haasteita, kuten kryptovaluutan perusperiaatteiden noudattamisen varmistaminen, mutta edistysaskeleita on otettu kohti sitä, että web3 olisi kaikkien toteutettavissa.

Oletko valmis aloittamaan kryptosijoittamisen? Tutustu Escrypto'n institutionaalisen standardin mukaisiin lompakoihin yksityissijoittajille.

Tilaa uutiskirjeemme jo tänään!

Kiitos, että liityit uutiskirjeeseemme.
Hups! Jotain meni pieleen lomakkeen lähettämisen aikana.