Resurser
Den 30 april 2023

Vad är Web3 Liquidity Aggregation?

Vad är Web3 Liquidity Aggregation?

Vi behöver blockkedjor och kryptovalutor för att vara sammankopplade

Blockkedjeteknik och kryptovalutor har potential att förändra världen på många sätt. Det största hindret är dock att den ska få ett brett genomslag.

Ja, fler människor ger efter för hypen kring kryptovalutor, web3 och blockkedjor. Men tyvärr måste utvecklarna ta itu med det ständigt närvarande problemet som hindrar fler människor från att göra detsamma - användarupplevelsen.

I den här artikeln får du reda på hur och varför web3-likviditetsaggregering är lösningen.

Varför behöver vi Web3 Liquidity Aggregation?

För närvarande är webb3-tekniken otroligt fragmenterad. Det finns många blockkedjor, projekt, plånböcker, tokens, kryptovalutor, börser, appar med mera.

Dessutom är priserna och likviditeten instabila och marknaderna är ofta lättmanipulerade.

För någon som är ny eller helt obekant med hur web3 fungerar kan det vara otroligt komplicerat.

Det är inte komplicerat att förstå förutsättningarna för varje blockkedja och hur de fungerar. Bristen på sammankoppling utgör dock en utmaning. I sitt nuvarande tillstånd kan web3 beskrivas som organiserat kaos. Vi behöver dock en strömlinjeformad och sömlös upplevelse.

Vad är Web3 Liquidity Aggregation?

Web3:s likviditetsaggregering gör det möjligt att stabilisera kryptovalutamarknaderna, vilket gör dem mer bekväma och användbara för vardagliga aktiviteter och inköp. Den främjar hög likviditet på marknaderna genom att göra all web3-teknik sömlöst sammankopplad.

För närvarande kan den största delen av volatiliteten hänföras till illikvida marknader som orsakas av webb3-teknikens fragmenterade natur.

Med webb3-aggregation kommer människor i stället att kunna göra smidiga transaktioner över kedjan, priser kommer att kunna hämtas från flera platser och marknaderna bör i teorin bli mer stabila.

Som referens innebär hög likviditet en stor marknadsaktivitet. Det finns tokens som är lätta att köpa och som är lätta att sälja.

Å andra sidan innebär låg likviditet att utbud och efterfrågan inte är synkroniserade, vilket orsakar prisvolatilitet.

Ett exempel på Web3 likviditetsaggregering i praktiken

Låt oss säga att du är en ivrig kryptoinvesterare.

Du har en portfölj med flera olika kryptovalutor som är lagrade på olika börser och plånböcker.

Mynten i din portfölj handlas dock alla på olika börser, till varierande priser och med varierande volymer.

När det gäller köp, försäljning och byte måste du nu jämföra alla de olika börserna och leta efter de bästa priserna samtidigt som du tar hänsyn till växlingsavgifter och flera andra variabler.

Ser du vilket kaninhål du är på väg ner i? Den tid det tar att hantera riskerna med att handla på flera olika plattformar är utmattande och stressande.

Bromsa lite - du behöver inte det här besväret.

Web3-aggregation av likviditet kommer att samla alla dessa priser på ett ställe. Syftet är att göra det enkelt att se de bästa priserna, jämföra avgifter och utföra transaktioner över kedjan på ett säkert sätt.

Fördelarna med webb3-likviditetsaggregering

Gör det möjligt för fler människor att enkelt anta kryptovaluta

Som vi diskuterat enskilt är blockkedjor och deras funktionalitet inte komplicerade. Linjerna kan dock bli suddiga när man inför behovet av kommunikation mellan kedjorna.

Web3-aggregation gör slut på denna förvirring. Marknadernas stabilitet gör kryptovalutor till ett genomförbart alternativ för mindre riskfyllda individer.

Det ger också företagen förtroende genom att visa att transaktioner i krypto inte äventyrar deras försörjning.

Majoriteten av människor är riskrädda, så det är viktigt att skapa en mindre volatil och stabilare marknad för att uppnå en massanvändning.

Uppmuntra mer samarbete för att skapa bättre lösningar

Snart kommer blockkedjans interoperabilitet att bli normen, vilket gör det möjligt att samla likviditet på web3.

För närvarande arbetar många begåvade människor med olika projekt, åtskilda av uppdelningen av web3. Idealiskt sett skulle dessa människor lätt kunna samarbeta, samarbeta i projekt och koppla samman sin teknik för att skapa banbrytande och användarvänlig web3-teknik.

Inte bara takten i införandet kommer att öka, utan även utvecklingstakten och kvaliteten på de produkter och lösningar som produceras.

Blockchain Interoperabilitet utmanar säkerheten

Blockkedjor är utformade för att maximera säkerheten. När du bygger en bro mellan blockkedjor kopplar du samman två ekosystem som ska vara låsta från yttre inblandning.

Blockchain-bryggor måste hitta ett sätt att sömlöst koppla samman dessa nätverk utan att avbryta användarupplevelsen och utan att kompromissa med säkerheten.

Förblir decentraliserad

Hela förutsättningen för kryptovalutor är decentralisering. Utvecklare måste överväga om decentraliseringen av deras blockkedja kommer att äventyras när de skapar broar till andra ekosystem.

Underlätta Peer-to-Peer-transaktioner

Med kryptovaluta kan två personer från olika delar av världen fritt handla direkt med varandra.

Ett fullt sammankopplat webb3-ekosystem måste hitta ett sätt att underlätta detta utan tredje part.

Om en mellanhand behövs innebär det ytterligare avgifter och att enskilda personer måste avstå från kontrollen över sina kryptovalutor för att tredje part ska kunna finalisera transaktionen.

Teknik som främjar Web3-interoperabilitet

Framsteg görs redan för att uppmuntra blockchain interoperabilitet med många tekniker som redan finns på plats.

Precis som för resten av web3 återstår mycket utveckling. Men vi är på väg i rätt riktning, och förhoppningsvis mot en samling av webb3-vätskor.

Några exempel på denna blockkedjeteknik är:

● Blockkedjeöverbryggningar

● Atomära byten

● Sidokedjor

● Protokoll över kedjeleden

● Blockchain-routrar

● Hashade tidsspärrar

● Orakel

Sammanfattning

Web3 är ett fragmenterat område med många plattformar som inte fungerar separat från varandra. För att få en massanvändning måste vi skapa en stabilisering av marknaden.

Detta kommer att ske genom likviditetsaggregering och driftskompatibilitet mellan blockkedjor.

Det finns utmaningar, till exempel att se till att kryptovalutans grundprinciper följs, men framsteg görs för att göra web3 genomförbart för alla.

Är du redo att börja investera i krypto? Kolla in Escrypto's institutionella standardplånböcker för privatinvesterare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev idag!

Tack för att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.