Angel Marinov

Angel Marinov

Prezes Zarządu i założyciel

O Angelu Marinovie

Międzynarodowe doświadczenie w globalnych firmach. Wizjoner, myślący strategicznie, dwujęzyczny z wykształceniem deweloperskim, zaopatrzeniowym, finansowym i księgowym. Konsekwentnie osiąga wyniki poprzez przywództwo, pracę zespołową, etykę, kreatywność i innowacyjność. Szczególne uznanie za kierowanie wielofunkcyjnymi i wielokulturowymi zespołami w zakresie projektowania i wdrażania strategii pozyskiwania bezpośrednich i pośrednich materiałów i usług.

rozmycie tła

Angel Marinov

Stanowiska

Przeglądaj wszystkie posty