Thiên thần Marinov

Thiên thần Marinov

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH &Nhà sáng lập

Về Angel Marinov

Kinh nghiệm quốc tế tại các công ty toàn cầu. Có tầm nhìn xa, tư duy chiến lược, song ngữ với nền tảng giáo dục Nhà phát triển, Mua sắm, Tài chính và Kế toán. Liên tục đạt được kết quả thông qua lãnh đạo, làm việc nhóm, đạo đức, sáng tạo và đổi mới. Sự công nhận đặc biệt cho các nhóm đa chức năng và đa văn hóa hàng đầu trong việc thiết kế và thực hiện các chiến lược tìm nguồn cung ứng cho các tài liệu và dịch vụ trực tiếp và gián tiếp.

làm mờ nền

Thiên thần Marinov

Bài viết của

Duyệt qua tất cả các bài đăng