Ангел Маринов

Ангел Маринов

Изпълнителен директор и основател

За Нас Ангел Маринов

Международен опит в световни компании. Визионерско, стратегическо мислене, двуезично с разработчик, обществени поръчки, финанси и счетоводство образование фон. Последователно получава резултати чрез лидерство, работа в екип, етика, творчество и иновации. Специално признание за водещи многофункционални и мултикултурни екипи при проектирането и прилагането на стратегии за снабдяване с преки и косвени материали и услуги.

замъгляване на фона

Ангел Маринов

Публикации

Преглед на всички публикации