Angel Marinov

Angel Marinov

VD och grundare

Om Angel Marinov

Internationell erfarenhet från globala företag. Visionär, strategiskt tänkande, tvåspråkig med utbildning inom utveckling, upphandling, ekonomi och redovisning. Uppnår konsekvent resultat genom ledarskap, lagarbete, etik, kreativitet och innovation. Särskilt erkännande för att ha lett multifunktionella och mångkulturella team vid utformning och genomförande av inköpsstrategier för direkta och indirekta material och tjänster.

suddig bakgrund

Angel Marinov

's inlägg

Bläddra bland alla inlägg